Dagcenter

Dagcentret er et tilbud om aktiviteter til dem, der har brug for en hjælpende hånd. Derfor kommer man efter aftale.

Personalet er behjælpelig med at vejlede i og tilpasse husets aktiviteter, så enhver har mulighed for at arbejde med hoved, hænder og krop.

Værkstedsmedarbejderne vejleder i håndværk og håndarbejde,

fysioterapeuten vejleder i træningsrummet, og dagcentermedarbejderne står for sang, oplæsning, ”hjernegymnastik”, stolemotion og sørger for, at dagens avis, dagens samtaleemner og samvær over en kop kaffe er på programmet.

Der er hver dag fra mandag til fredag mulighed for at deltage i aktiviteter i dagligstuen, værkstederne eller træningsrummet.

Hver dag kl. 10 er der formiddagskaffe. Kaffen koster 5 kr. og smørrebrød 5 kr. pr. stk.

Der er eftermiddagskaffe i ugens løb efter aftale.

Fire dage om ugen kl. 11.30 er der mulighed for at spise middagsmad sammen med andre. Maden er fra Vejen Kommunes storkøkken.

Enhver kan henvende sig til personalet med ønske om deltagelse i madordningen og/eller dagcenter-aktiviteter for sig selv eller for pårørende. Vi tilbyder at komme på besøg og drøfte ønsker og muligheder for aktiviteter og lave aftaler herudfra.

Hvis pensionisten eller husstanden ikke selv kan sørge for transporten, er der i begrænset omfang mulighed for kørsel med taxa for en egenbetaling på 40 kr. tur/retur – efter aftale med personalet.

Aktiviteter i dagcentret:

Mandag

Kl. 09.30 – 10.00: Der er sang i dagligstuen. Vi finder i fællesskab de sange, vi vil synge. Det kan være fra seniorsangbogen eller højskolesangbogen – eller andre sangbøger.

Kl. 10.30 – 11.30: Der er mulighed for at høre oplæsning. Man er velkommen til at komme med ønsker.

Tirsdag       

Kl. 09.00 – 10.00: Hjernegymnastik, det kan være quiz, spil, sudoku m.m. Den 1. tirsdag i hver måned har vi bankospil. Det koster 5 kr. pr. plade.

Kl. 10.30 – 11.15: Stolemotion.

Torsdag      

Inge fra biblioteket er her fra kl. 10 – 11.

Desuden spil, strik og avislæsning m.m.

Kl. 14.00 – 15.30: Gåture (se nedenstående).

Fredag       

Kl. 09.30 – 11.30: Fredagscafé.

(Følg med på opslagstavlen ved butikken).

 

Torsdag vil der være program om eftermiddagen.

Der er mulighed for et hvil for dem, der bliver fra formiddagen.

Kl. 14.00 starter vi med fælles kaffe og synger et par sange.

Derefter vil vi sammen gå en tur og nyde sommeren i Brørup.

Gåturene vil blive tilrettelagt, så gangbesværede også kan deltage.

Tillader vejret ikke gåtur, har vi tilrettelagt et indendørs program.

Fredags-café 

Der er fredags-café hver fredag formiddag sommeren igennem.

Programmet er en broget buket af fortællinger, besøg og bankospil, sang og motion.

Vi samles i den grønne stue fra kl. 9.00.

Programmet begynder kl. 9.30.

Der er formiddagskaffe kl. 10.00.

Vi slutter mellem kl. 11 og 11.30.

Hver måned udkommer der et nyt program.

Få det hos personalet og følg med på opslagstavlen ved butikken.

Fredags-café er åben for alle, og personalet hjælper med det praktiske, hvor der er brug for det.

Transport til Fredags-café aftales med personalet.

Kontaktpersoner: Anette Riisberg og Annie Wenzel Nielsen