Rehab Fredenshjem

Rehabilitering er formålet med den gren af huset, som hedder Rehab Fredenshjem.

Tilbuddet er til dig, der har fået en hjerneskade, ofte som følge af en hjerneblødning eller blodprop i hjernen. Man har typisk sluttet sin genoptræning og tilbydes så med personalestøtte at videreudvikle både fysiske, psykiske og sociale færdigheder – dels gennem individuelle aktiviteter, dels ved deltagelse i det brede udbud af aktiviteter, der er på Fredenshjem.

Tilbuddet er tidsafgrænset og er målrettet borgere i aldersgruppen fra 18 år og opefter.

Rehabilitering er: ”En målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Rehabilitering baserer sig på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”

Kontaktpersoner: Ergoterapeut Vibeke Petersen og centerleder, fysioterapeut Bente Quist Voorma.